Spausdinti

 Statinių kadastrinių matavimai

 • Išmatuojamos statinių ribos, nustatomi statinių parametrai, pagrindinių konstrukcijų statybinė medžiaga, pastato vidaus įrangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia statinių duomenims įrašyti į kadastrą;
 • Susiejami visi žemės sklype esantys statiniai (tais atvejais, kai nebuvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai ir nebuvo nustatytos statinių kerčių koordinatės);
 • Nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus inžinerinių statinių kontūrų ar ašinių linijų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;
 • Nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;
 • Nustatoma iš pateiktų dokumentų statinio paskirtis, pavadinimas, adresas, statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai;
 • Apskaičiuojami statinių plotai, tūriai ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę;
 • Patikslinami žemės sklypų planai – pažymimi juose suformuoti nauji ar rekonstruoti statiniai;
 • Parengiami pagrindinių pastatų aukštų planai;
 • Užpildomos statinių kadastro duomenų formos;
 • Apskaičiuojami statinio atkūrimo kaštai (statybinė vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė;
 • Suformuojama nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

 Kada kadastriniai matavimai atliekami statiniams?

 • naujiems statiniams;
 • atlikus statinio rekonstrukciją;
 • kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius statinį ( po paprastojo remonto, paskirties pakeitimo ).

 Pagrindiniai teisės aktai:

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), pakeistas nuo 2010-10-01.

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ( Žin., 2000, Nr.74-2262 ).

 Lietuvos Respublikos kadastro nuostatai ( Žin., 2002, Nr.41-1539; 2005, Nr.80-2899 ). Pakeisti nuo 2011-10-18.

 Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" ( Žin., 2002, Nr.191-5372 ). Pakeistas nuo 2010-09-27.

 Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" ( Žin., 2010, Nr.116-5947 ). Pakeistas nuo 2011-07-01.

 Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" ( Žin., 2010, Nr.116-5944 ). Pakeistas nuo 2011-07-01.

 

Paruošiame dokumentus teisinei registracijai Nekilnojamojo turto registre (V.Į. "Registrų centras").

 

Norint teisiškai įregistruoti Jums priklausantį nekilnojamą turtą – vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį namą VĮ Registrų centre

Jums reikės:
• pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą , patvirtintą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje.

 

Norint teisiškai įregistruoti Jums priklausantį nekilnojamą turtą - sodo namą, pagalbinius ūkio pastatus ar kitus nesudėtingus statinius VĮ Registrų centre
Jums reikės:
• pateikti užpildytą netvirtintą tokią pačią deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą .

 

Norint teisiškai įregistruoti Jums priklausantį nekilnojamą turtą – daugiabučius gyvenamuosius pastatus ir negyvenamos paskirties pastatus  VĮ Registrų centre

Jums reikės:

• dokumentų, reikalingų pripažinti statinį tinkamu naudoti (statinio kadastrinių matavimų bylos, pažymų iš Valstybinės energetikos inspekcijos, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos, regioninio aplinkos apsaugos departamento, kontrolinės geodezinės nuotraukos, statybų žurnalo, pastato energinio naudingumo sertifikato ir kt.);
• šiuos dokumentus pateikti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai  Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
• gauti komisijos patvirtintą statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą;
• šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Mes galime padėti  – greitai ir kokybiškai sutvarkysime visus  dokumentus, reikalingus statiniui įregistruoti.

Taip pat tvarkome dokumentus, reikalingus registruojant:
• padalintą, sujungtą, atidalintą statinį, kuris jau įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
• kadastro duomenų pakitimus (po statinio rekonstrukcijos, kapitalinio ar paprastojo remonto, renovacijos ir kt.).

• savavališkai pastatytus statinius.